parasta just tänään. her­kul­linen uutuus kuusenkerkkähillo.

Metsäinen herkku, raikas ja ener­gi­soiva kuusen­kerk­kä­hillo on hurjan hyvää. Ihana kuusen­kerk­kä­hillo maistuu suolaisen ja makean kanssa. Se käy aamun starttiin hil­lo­sil­mäksi kau­ra­puu­roon. Herk­ku­het­kiin smoot­heihin ja jäätelöön. Par­haim­mil­laan hillo on lohen, kalan, meren­herk­kujen, riistan, broilerin ja vihan­nesten kanssa. Fan­tas­tinen kuusen­kerk­kä­hillo kruunaa juus­to­tar­jot­timen. Salaisuus on siinä, että… Lue lisää »parasta just tänään. her­kul­linen uutuus kuusenkerkkähillo.

refe­renssit

fan­tas­tinen ter­veys­tuote 6kerkkä ‑nuhaton ja fluns­saton olo tottakai. ‑Kuusen­kerkkä puolukka smoothien vir­kis­tävän ja ener­gi­soivan vai­ku­tuksen huomasin heti.  Ihas­tut­tava, suo­sit­telen Johanna.  ‑Kuusen­kerkkä on kyllä tehokas ja toimii, Mika ‑Voi­maan­nut­tava kuusen­kerkkä on huikea. Nautin aamiai­sella jukurtin ja hunajan kanssa. Käyn­nistää päivän ja virkistää ihanasti, Leena. ‑Keuh­ko­putken tulehdus… Lue lisää »refe­renssit

nur­mi­järvi nuorten ylei­sur­heilu sm 13.–14.8 klaukkala

Superfood kuusen­kerkkä — puolukka smoothie on ter­veys­pommi.  Kuusen­kerkkä on aito luon­non­tuote läheltä Saat mah­tian­noksen immu­ni­teettia. Kerkkä vahvistaa yleis­kuntoa ja ylläpitää suo­ri­tus­kykyä. Kerkkä on vitaali, raikas ja vir­kis­tävä. Tapah­tu­massa Kisa­to­rilla on myynnissä myös kuusen­kerk­kä­jau­hetta 50 g 13.90 € ja kuusen­kerk­kä­suolaa 100 g 6.00 €.

rak­kaus­ta­rina

Terveyttä vah­vis­tava vil­liyrtti. Koti­mainen luon­non­tuote, kuusen­kerkkä Luon­to­rak­kaus ja irtiotto arjesta sai sysäyksen kevähällä 2020. Kymmenien työ­vuo­sien koke­musten rikas­tut­ta­mana mun yhteistyö Venäjän kauppatie — leheren kans toppas ker­ta­hei­tolla nollahan. Ilmee­sesti kaikista enite maa­il­man­laa­juusesta koronasta on kärsiny venä­läänen turismi. Sitä ei enää oo. Hoksasin verkosta, jotta Keuda… Lue lisää »rak­kaus­ta­rina

keväistä ilo­sa­nomaa kuusenkerkästä

haluatko jaksaa enemmän ja voida paremmin? Lah­ja­vinkki hyvin­voinnin ystävälle. Vitaali kerkkä on aito koti­mainen luon­non­tuote. Se on erin­omaisen vir­kis­tävä vil­liyrtti. Kuusen­kerkkä on super­foodia, metsän kultaa. Vuoden 2021 roh­to­kasvi vahvistaa yleis­kuntoa ja immu­ni­teettia. Se on tur­val­linen, laadukas ja tutkittu lähituote. Tukemalla koti­maista tuottajaa olet mukana raken­ta­massa… Lue lisää »keväistä ilo­sa­nomaa kuusenkerkästä

5‑tähden kuusen­kerkkä on terveyspommi

mistä kaikki alkoi? Korona pandemia on kurit­tanut koko Suomea rankalla otteella. Me yrittäjät kotimassa olemme joutuneet nöyr­ty­mään ja uudis­ta­maan suun­ni­tel­miamme useampaan kertaan. Oma busi­nek­seni pysähtyi kerta heitolla päin seinää keväällä 2020. Se nollautui täysin. Olin aivan pohjalla. Raja­puomit pysyvät alhaalla. Kaikkein eniten pan­de­miasta on kärsinyt… Lue lisää »5‑tähden kuusen­kerkkä on terveyspommi

nur­mi­järvi shop up days &timanttijahti — tapahtuma 1.9–15.9.2021

Nyt on vihreän c‑vitamiinipommin aika. Syvenevä syksy on alkanut antaa varoi­tus­merk­kejä tauti aalloista. Globaali pan­de­miakin muis­tuttaa ole­mas­sao­los­taan. Kuusen­ker­kästä saat avun ja mah­tian­noksen antiok­si­dant­teja, joilla ylläpidät ter­veyt­täsi. Kerkkä on perin­teikäs, aito luon­non­tuote. Se on tutkittu, tur­val­linen ja luo­tet­tava lähituote Nurmijärveltä. 

Terveyttä vah­vis­tava kuusenkerkkä

Kuusen­kerkkä on vil­liyrt­tien kunkku, roh­to­kasvi, joka ylläpitää hyvin­voin­tiasi. Se on super­foodia. Kerkkä on ins­pi­roiva vihreä C‑vitamiinipommi, joka vei sydämeni. Tykkään valmistaa reilua ruokaa parhaista koti­mai­sista raaka-aineista. Rakastan suussa sulavaa aro­maat­tista ruokaa. Keittiöni onkin “tuu­le­tus­keittiö”. Kuusen­kerkkä on elin­voimaa luonnosta. Kerkkä maistuu kesä­kur­pitsan kanssa raikkaana kevyenä alku­pa­lana.… Lue lisää »Terveyttä vah­vis­tava kuusenkerkkä

Kerkän keruu

Kerkän keruuaika on par­haim­mil­laan. Se jatkuu alku­ke­sästä juhan­nuk­seen.  Kerkät olen poiminut nuoresta kuusi­kosta. Olen kuivanut, jauhanut ja pakas­tanut sinulle  puhtaat ja tuoreet kerkät. Ne yllä­pi­tävät sinun ter­veyt­täsi. Kerk­kä­sii­rapin valmistus on helppo. Tarvitset aurin­koisen lämpimän päivän, ruo­ko­so­keria ja kuusen­kerkkiä. Pakkaa kerkät ruo­ko­so­kerin kanssa ker­rok­sit­tain tii­vii­seen lasi­purk­kiin.… Lue lisää »Kerkän keruu