nur­mi­järvi nuorten ylei­sur­heilu sm 13.–14.8 klaukkala

Superfood kuusen­kerkkä — puolukka smoothie on terveyspommi. 

Kuusen­kerkkä on aito luon­non­tuote läheltä

Saat mah­tian­noksen immu­ni­teettia. Kerkkä vahvistaa yleis­kuntoa ja ylläpitää suo­ri­tus­kykyä. Kerkkä on vitaali, raikas ja vir­kis­tävä. Tapah­tu­massa Kisa­to­rilla on myynnissä myös kuusen­kerk­kä­jau­hetta 50 g 13.90 € ja kuusen­kerk­kä­suolaa 100 g 6.00 €.