rak­kaus­ta­rina

Terveyttä vah­vis­tava vil­liyrtti. Koti­mainen luon­non­tuote, kuusenkerkkä

Luon­to­rak­kaus ja irtiotto arjesta sai sysäyksen kevähällä 2020. Kymmenien työ­vuo­sien koke­musten rikas­tut­ta­mana mun yhteistyö Venäjän kauppatie — leheren kans toppas ker­ta­hei­tolla nollahan. Ilmee­sesti kaikista enite maa­il­man­laa­juusesta koronasta on kärsiny venä­läänen turismi. Sitä ei enää oo. Hoksasin verkosta, jotta Keuda järi­jestää kurssia yrit­tä­jille ja vies­tinnän ihmisille. Pääsin mukahan paran­ta­mahan yri­tyk­seni näky­vyyttä verkos. Tosin myytävää tuotetta tai bis­nes­täkää ei silloon vielä ollu. Eikä ireaa liioon. #keuda #met­ro­polia #laurea vihreä vienti #vil­liyrtit arki­käy­tössä #ruo­ka­pro­vinssi

Kynnyksen yli luon­non­tuo­tealan yrittäjäksi!

Talvinen kuusenkerkkä.
Eri­no­maasen vir­kis­tävä, raikas koti­mainen, eko­loo­kinen kuusen­kerkkä on super­foodia. Se ylläpitää terveyttäsi.

Luon­non­lä­hei­syys, eko­lo­gi­suus ja kestävä kehitys

Syyskuus 2021 juhu­listin sitte tut­kin­tuani ker­ma­lei­vok­sella. Riki­taa­li­sesta mark­ki­noin­ti­vies­tin­nästä tuli täys kymppi. Sain tosi upiaa kan­nus­tusta, josta syrä­mel­linen kiitos kaikille rak­ka­hille ja asian­osaa­sille. Ankarinki työt­tö­myys versoo rat­kaa­suja. Luon­non­vara — ala on aina kiin­nos­tanu mua. Luon­non­lä­hee­syys, eko­lo­ki­suus ja kestävä kehitys on tullu jää­räk­sensä. Terveys ja hyvin­vointi koskettaa meitä jokahitta.

Mää asun luonnon syleilys, keskellä ei mitää. Ku keväänen käki kukkuu maistelin lähi­mettän kuusikos kerkkää. Siitä hoksasin, notta täs se nyt on! Yrit­tä­minen tarttoo erin­omaisen irean, reilua ja mut­ka­toonta asennetta. Se on vas­tuul­lisia tekoja, jatkuvaa oppimista, posi­tii­vista asennetta ja ins­pi­rointia. Olen kotoosin Poho­jan­maalta. Yrit­tä­jyys on siellä veris, eikä lähäre koskaan pois. 

Parempi yleis­vointi ja vas­tus­tus­kyky. Kerkkä on koti­maista superfoodia

koke­muk­sestä tie­re­tähän, notta kerkällä on terveyttä yllä­pi­tävä vaikutus.

Se on perin­teikäs, koti­maanen, tutkittu ja tur­val­linen luon­non­tuote. Kuusen­kerkkä on mettän kultaa ja iki­vi­hiriä roh­to­kasvi. Kerkkää on käytetty kipuuhin, tuleh­ruk­sihin ja kropan nes­te­kierron vil­kas­tut­ta­mi­sehen. Se on aivan maha­rot­toman hyvä hyvin­vointia tukeva vil­liyrtti. Sillä on posi­tii­vinen vaikutus mie­len­ter­vey­te­henkin, ku se poistaa ressiä. Suo­ma­laa­sista yli 30 — vuo­tia­hista 65 % kärsii lii­ka­li­ha­vuu­resta. Huo­mat­tava ylipaino tuppaa olemahan yleistyvä ongelma. Kerkän ravin­ne­ai­ne­pi­toi­suus on eri­no­maanen. Se hele­pottaa pai­non­hal­lintaa ja auttaa ria­pee­tek­senki hoiros. @villiyrtitarkikäytössä @naisyrittäjät

Elin­voimaa luonnosta. Kerkkä on uuden elämän alku

rakas­takko aitoja luonnon antimia ja onko kas­vis­ruoka sun mielestä hyvä asia?

Kuusen­kerkkä on myös aro­maat­tinen ja moni­puo­linen maus­teyrtti. Sen pihkaanen, sit­ruu­naanen ja mettäänen raikas maku soveltuu mainiosti juomihin, jukurt­tihin, pir­te­lööhin ja jää­te­löhön. Lei­von­naa­sihin, keit­toohin ja vihan­nek­sihin. Lihahan, riistahan, broi­le­rihin ja kalaan passaa myös. Lohen kans saa erityysen iki­muis­toosia makue­lä­myksiä. Mun yritys myy jauhettua kuusen­kerkkää, tuorehena pakas­tettua kerkkää ja uutuus­tuot­te­hena kuusen­kerk­kä­suolaa. Tämä on aivan uutta ala­ka­nutta lii­ke­toi­mintaa. Tavoit­te­hena kump­pa­nuuk­sien löy­ty­minen, tule­vai­suuren yhteis­työ­ver­koston raken­ta­minen. Kauppa on aina auki, justihin sua varte.